REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Služba za društvene djelatnosti - Vrazova 4


Kontakt

Tel: 042/394-113
Fax: 042/210-187
E-mail: drustvene.djelatnosti@uduvz.hr
E-mail: prosvjeta@uduvz.hr

VODITELJICA SLUŽBE

SANDRA KELEMENIĆ, dipl.iur.
Tel: 042/394-101
E-mail: drustvene.djelatnosti@uduvz.hr

Unutar Službe ustrojena su dva Odjela; i to:

- Odjel za društvene djelatnosti,
- Odjel za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata,

Odjel za društvene djelatnosti

VODITELJ ODJELAFax: 042/210-187
E-mail: prosvjeta@uduvz.hr

U Odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se upravni i stručni poslovi iz područja:

  1. odgoja i obrazovanja
  2. sporta, kulture i tehničke kulture 
  3. udruga sindikata i poslodavaca
  4. kolektivnih ugovora i njihovih promjena
  5. izdavanje dvojezičnih potvrda
  6. zdravstvene zaštite i socijalne politike, politike za djecu i obitelj
  7. ostvarivanja prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Odjel za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

VODITELJ
ODJELA

STIPO TUNJIĆ, mag.polit.
Tel: 042/394-247
Fax: 042/312-990
E-mail: hbdr@uduvz.hr

U Odjelu za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na priznavanje statusa i ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, pirotehničara i članova njihovih obitelji te poslove obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17.), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92., 77/92., 86/92., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 103/03. i 148/13.)  i Zakona o protuminskom djelovanju (Narodne novine, br. 110/15.).
Odjel za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata temeljem odredbe članka 166. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji po zahtjevu stranke postupa i rješava u upravnim stvarima o:
a) statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i statusu člana
    obitelji osobe smrtno stradale u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te njihovim pravima
b) statusu člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i statusu člana
    obitelji nestale osobe u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te njihovim pravima
c) statusu člana obitelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I. do IV.
    skupine i njihovim pravima te pravima članova njihove obitelji
d) statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusu osobe stradale u obrani
    suvereniteta Republike Hrvatske te njihovim pravima
e) statusu zatočenika u neprijateljskom logoru
f) statusu i pravima stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji
g) o pravu na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 115. i 118. ovoga Zakona
h) o pravu na naknadu za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona
i) o pravu na besplatne udžbenike iz članka 125. ovoga Zakona
j) o pravu na besplatni topli obrok iz članka 123. ovoga Zakona
k) ostalim statusima i pravima iz ovoga Zakona koji prema ovom Zakonu i drugim posebnim
    propisima nisu u nadležnosti drugih javnopravnih tijela
       

OBRASCI
Zahtjev za priznavanje statusa HRVI
Zahtjev za priznavanje statusa MVI
Zahtjev za priznavanje statusa stradalog pirotehničara
Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji smrtno stradalog /nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Zahtjev za priznavanje statusa člana umrlog HRVI iz Domovinskog rata
Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji smrtno stradalog pirotehničara
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć - obrazac 2 JNP
JNP - obrazac 3 - izjava o sastavu kućanstva
JNP - obrazac 4 - izjava o imovini i dohotku
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nezaposlene-obrazac 1
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene - obrazac 2
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene - obrazac 3
Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike
Zahtjev za priznavanje prava na besplatni topli obrok
Zahtjev za pokop hrvatskog branitelja uz vojne počasti

 

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i pomoćno-tehničke poslove