REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Evidencija kolektivnih ugovora i njihovih promjena


Prema odredbi članka 201. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14. i 127/17.) te članka 2. Pravilnika o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (Narodne novine, broj 70/10), Služba za društvene djelatnosti Ureda državne uprave nadležna je voditi evidenciju kolektivnih ugovora i njihovu promjenu (izmjenu, dopunu, otkaz ili pristup). Kolektivni ugovor i promjenu kolektivnog ugovora Službi na evidenciju u dva primjerka dostavlja stranka koja je prva navedena u kolektivnom ugovoru, odnosno stranka koja otkazuje kolektivni ugovor, u roku od 15 dana od dana sklapanja ili promjene kolektivnog ugovora.

Obrazac

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove