REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

 

 

Prijava za upis obrta/promjena u Obrtni registar

Prijava za upis/prestanak izdvojenog pogona u Obrtni registar

Prijava za upis ortaka u Obrtni registar

Zahtjev trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti kao obrt

Zahtjev za izdavanje izvatka iz Obrtnog registra

 

 

Prijava za upis u evidenciju domaće radinosti / sporedno zanimanje

 

 

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti

 

 

Obavijest o prestanku obavljanja djelatnosti javnog cestovnog prometa

Zahtjev za izdavanje duplikata izvatka licencije zbog gubitka

Zahtjev za izdavanje izvoda licencije zbog povećanja broja vozila kojima se obavlja djelatnost prijevoza

Zahtjev za izdavanje izvoda licencije zbog zamjene vozila

Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima

Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti

Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu

Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu

Zahtjev za izdavanje prijave prijevoza za vlastite potrebe

Zahtjev za izdavanje rješenja zbog promjene upravitelja prijevoza ili odgovorne osobe za vođenje poslova kolodvora

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti

Zahtjev za odjavu izvoda licencije

 

 

Zahtjev za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

 

 

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča

Zahtjev za izdavanje / zamjenu iskaznice turističkog vodiča

 

 

1. Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta objekata koji se ne kategoriziraju

2. Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta prostora za usluživanje na otvorenom - TERASE

3. Zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju smještajnih objekata iz skupine OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ

- Uvjeti za kategorizaciju – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ

4. Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta u ugostiteljskom objektu PANSION

- Uvjeti – PANSION

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

- Uvjeti za kategorizaciju u DOMAĆINSTVU

5. Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u

- Uvjeti za kategorizaciju objekata na OPG-u

6. Odjava obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu

 

 

Zahtjev za upis ili promjenu u upisniku božićnih drvaca - Obrazac BD-1

Evidencija o božićnim drvcima - Obrazac BD-2

 

 

Prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutom području

Dodatni bodovi

Izjava - suvlasnici

Izjava - uredba - ovjera

Izjava o neposjedovanju

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove