REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Potvrde glavnog projekta


Za izdavanje potvrde glavnog projekta potrebno je uz zahtjev priložiti:
- četiri primjerka glavnog projekta ovjerenog od strane tijela državne uprave i pravnih osoba s posebnim ovlastima,
- dokaz o pravu građenja.

Troškovi postupka

U trenutku predaje zahtjeva za izdavanje potvrde glavnog projekta podnositelj zahtjeva obvezan je platiti upravnu pristojbu prema Tar.br. 1. upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

• državni biljeg od 20,00 kn na zahtjev.

Za izdavanje potvrde glavnog projekta podnositelj zahtjeva obvezan je platiti upravnu pristojbu prema točki 1. Tar.br. 63. upravnih pristojbi navedenog Zakona u visini pristojbi za izdavanje građevne dozvole.
( Napomena : Vidi kod građevnih dozvola )
©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove