REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Ispostava Ivanec - Dr.Đure Arnolda 11, Ivanec


Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osniva se Ispostava u Ivancu za područje grada Ivanca i Lepoglave, te općine Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec.

Ispostava Ivanec obavlja upravne i stručne poslove iz upravnih područja gospodarstva i imovinsko-pravnih poslova, upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti, upravne i stručne poslove iz područja opće uprave te administrativne i pomoćno-tehničke poslove, kao i druge poslove stavljene u nadležnost.

U Ispostavama poslove obavljaju službenici i namještenici iz pojedinih Službi Ureda.

VODITELJICA ISPOSTAVE

Martina Car Matišić
Tel: 042/781-122
Fax: 042/781-102
E-mail: ivanec@uduvz.hr

ISPOSTAVA:


Tel: 042/781-122, 781-142,781-202
Fax: 042/781-102
E-mail: ivanec@uduvz.hr

Voditeljica Ispostave odgovorna je za rad Ispostave predstojniku Ureda.

Popis birača i udruge Ivanec: tel./fax.: 042/781-102, e-mail: popis.biraca.iv@uduvz.hr, udruge.iv@uduvz.hr

 

Matični ured Ivanec

NAZIV I SJEDIŠTE MU

MATIČNO PODRUČJE

TELEFON I FAX

RADNO VRIJEME UREDOVNO VRIJEME

IVANEC
Đure Arnolda 11

 

1. Ivanec
2. Radovan
3. Donja Voća
4. Maruševec

tel i fax
042/782-106

e-mail: muiv@uduvz.hr

RD 7-15

URD 7:15-14:30
svaki dan

 

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove