REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Ispostava Ludbreg - Trg Svetog Trojstva 14, Ludbreg


Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osniva se Ispostava u Ivancu za područje grada Ludbrega te općine Donji Martijanec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ.

Ispostava Ludbreg obavlja upravne i stručne poslove iz upravnih područja gospodarstva i imovinsko-pravnih poslova, upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti, upravne i stručne poslove iz područja opće uprave te administrativne i pomoćno-tehničke poslove, kao i druge poslove stavljene u nadležnost.

U Ispostavama poslove obavljaju službenici i namještenici iz pojedinih Službi Ureda.

VODITELJICA ISPOSTAVE :

Jasenka Zdelar, dipl. iur.

Tel: 042/810-922
Fax: 042/810-922
E-mail: ludbreg@uduvz.hr

 

Voditeljica Ispostave odgovorna je za rad Ispostave predstojniku Ureda.

Popis birača i udruge Ludbreg: tel. 042/306-401, 042/810-900, fax. 042/306-402, e-mail: popis.biraca.lu@uduvz.hr, udruge.lu@uduvz.hr

Matični ured Ludbreg

NAZIV I SJEDIŠTE MU

MATIČNO PODRUČJE

TELEFON I FAX

RADNO VRIJEME UREDOVNO VRIJEME

LUDBREG
Trg Svetog Trojstva 14

 

1. Ludbreg
2. D. Martijanec
3. Sveti Đurđ
4. Mali Bukovec

tel i fax
042/810-990

e-mail: mulu@uduvz.hr

RD 7-15

URD 7:15-14:30
svaki dan

 

 

 

 

 

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove