REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI


SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU - Vrazova 4


SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU VODITELJICA SLUŽBE: DRAGICA ĐULA
tel: 042/394-103
fax: 042/311-608
E-mail: opca.uprava@uduvz.hr                               

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda. Unutar Službe su ustrojena 3 Odjela:

 

  1. Odjel za opću upravu, udruge i registar birača.
  2. Odjel za matičarstvo i osobna stanja građana
  3. Odjel za besplatnu pravnu pomoć i nadzor 

 

 

 Odjel za opću upravu, udruge i registar birača


VODITELJICA ODJELA:
tel: 042/394-125
fax: 042/311-608
KONTAKTI:
tel: 042/394-127, fax: 042/311-608
E-mail: udruge.vz@uduvz.hr , udruge.vz1@uduvz.hr, tel: 042/394-245, fax: 042/311-608, E-mail: popisi.biraca@uduvz.hr

 

Odjel za opću upravu, udruge i registar birača obavlja upravne i stručne poslove iz područja opće uprave te osnivanje, registracija, pravni položaj i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe, vođenje registra udruga u informatičkom obliku, vođenje Zbirke isprava udruge te izdavanje potvrda iz istih, provođenje postupka likvidacije udruga kao i brisanje udruga iz registra udruga, obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom udruga.
Vođenje registra birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije popisa birača te izdavanje potvrda iz iste. Ovjera potpisa, rukopisa i prijepisa u skladu sa posebnim propisima.

Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava u vezi s obavljanjem poslova gospodarske djelatnosti članova udruga

Vodič za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima.

ELEKTRONIČKO POPUNJAVANJE OBRAZACA ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJU UDRUGA
(poveznica ne radi s preglednikom Internet Explorer ver.8 ili niža !!!)

Zašto elektroničko popunjavanje?

OBRASCI ZAHTJEVA ZA UDRUGE:

Poveznice na stranice Ministarstva uprave - najnovije verzije obrazaca:

Obrasci Ministarstva uprave (u PDF formatu)
Udruge, političke stranke, strane udruge, fundacije, zaklade, vjerske zajednice, vijeća i predstavnici nacionalnih majina, predstavništva stranih fundacija i zaklada

 

ZAKLADE

Ogledni primjerci obrazaca

Statut zaklada

Odluka o osnivanju zaklade

Zahtjev za osnivanje zaklade

Zahtjev za upis promjena u zakladnu knjigu

Prijava promjene članova u zakladnu knjigu


OBRASCI ZA REGISTAR BIRAČA:

  

 
 

 


Odjel za matičarstvo i osobna stanja građana vodi državne matice, odnosno evidencije o činjenicama rođenja, vjenčanja i smrti te hrvatskom državljanstvu. U upravnom postupku odlučuje o promjeni osobnog imena, ispravcima temeljnih i naknadnih upisa, o upisima činjenice rođenja i smrti prijavljenih nakon 30 dana od dana kada su se dogodile, dopunama te poništenja upisa u državnim maticama, te svi poslovi vezani za Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola.

U okviru Odjela kao zasebne unutarnje ustrojstvene jedinice za obavljanje matičarskih poslova ustrojeni su:
1. Matični ured Varaždin
2. Matični ured Cestica
3. Matični ured Petrijanec
4. Matični ured Turčin

U matičnim uredima i pripadajućim matičnim područjima za koje su određeni uredovni dani obavljaju se matičarski poslovi i to:
- temeljni upisi činjenica rođenja u maticu rođenih
- sklapanje braka i temeljni upisi činjenica sklapanja braka u maticu vjenčanih
- temeljni upisi činjenice smrti u maticu umrlih
- temeljni upis činjenica nastalih u inozemstvu
- upis u knjigu državljana
- izdavanje javnih isprava:
1. izvadaka i potvrda iz državnih matica
2. izdavanje domovnica iz knjige državljana
te svi poslovi vezani za vođenje Registra životnog partnerstva osoba istog spola.

 

RADNO VRIJEME I UREDOVNO VRIJEME MATIČNIH UREDA

naziv i sjedište mu

matična područja

telefon i fax

radno vrijeme
uredovno vrijeme

VARAŽDIN
Stanka Vraza 4/V

 

1. Varaždin
2. Vidovec
3. Jalžabet
4. Bartolovec

tel

042/394-239
042/394-114
042/394-233
042/394-294
042/394-202
042/394-288
fax
042/394-238 042/219-157

e-mail:
muvz@uduvz.hr

RD 7-15

URD 7,15-14,30
svaki dan

 

TURČIN
Trg dr. Franje Tuđmana 3

1. Turčin
2. Sveti Ilija

tel
042/651-105

fax
042/207-626

e-mail:
muvz@uduvz.hr

RD 7-15

URD 7,15-14,30
Čet

CESTICA
Dravska 1 a

1. Cestica

tef i fax
042/724-245

RD 7-15

URD 7,15-14,30
Pon, Ut, Pet

PETRIJANEC
Vladimira Nazora 106

1. Petrijanec

tel i fax
042/714-262

RD  7-15
URD 7,15-14,30
pon, ut, sri, pet

 

2. Vinica
Marčan, Vinička 5

tel i fax
042/722-121

RD 7-15
URD 7,15-14,30
Čet

 

Matični ured Ivanec

NAZIV I SJEDIŠTE MU

MATIČNO PODRUČJE

TELEFON I FAX

RADNO VRIJEME UREDOVNO VRIJEME

IVANEC
Đure Arnolda 11

 

1. Ivanec
2. Radovan
3. Donja Voća
4. Maruševec

tel i fax
042/782-106

e-mail:
popis.biraca.iv@uduvz.hr

RD 7-15

URD 7:15-14:30
svaki dan

 

 

Matični ured Lepoglava

NAZIV I SJEDIŠTE MU

MATIČNO PODRUČJE

TELEFON I FAX

RADNO VRIJEME UREDOVNO VRIJEME

LEPOGLAVA
A. Mihanovića 12

1. Lepoglava
2. Višnjica

tel  042/791-613
fax 042/791-627

e-mail:
popis.biraca.iv@uduvz.hr

RD 7-15
URD 7:15-14:30
utorak i petak

 

Matični ured Klenovnik

NAZIV I SJEDIŠTE MU

MATIČNO PODRUČJE

TELEFON I FAX

RADNO VRIJEME UREDOVNO VRIJEME

KLENOVNIK
Klenovnik 8

1. Klenovnik

tel
042/763-405
fax
042/763-537

RD 7-15
URD 7:15-14:30
svaki dan

Matični ured Bednja

NAZIV I SJEDIŠTE MU

MATIČNO PODRUČJE

TELEFON I FAX

RADNO VRIJEME UREDOVNO VRIJEME

BEDNJA
Izidora Poljaka 3

1. Bednja
2. Trakošćan

tel i fax
042/796-303

e-mail:
popis.biraca.iv@uduvz.hr

URD 7:15-14:30
čet

Matični ured Ludbreg

NAZIV I SJEDIŠTE MU

MATIČNO PODRUČJE

TELEFON I FAX

RADNO VRIJEME UREDOVNO VRIJEME

LUDBREG
Trg Svetog Trojstva 14

 

1. Ludbreg
2. D. Martijanec
3. Sveti Đurđ
4. Mali Bukovec

tel i fax
042/810-990

e-mail:
mulu@uduvz.hr

RD 7-15

URD 7:15-14:30
svaki dan

 

Matični uredi Novi Marof, Breznički Hum i Varaždinske Toplice

NAZIV I SJEDIŠTE MU

MATIČNO PODRUČJE

TELEFON I FAX

RADNO VRIJEME UREDOVNO VRIJEME

NOVI MAROF
Trg Hrvatske državnosti 1

 

1. Novi Marof
2. Ljubeščica

tel 042/611-471
042/613-534
fax
042/611-384, e-mail: munm@uduvz.hr

RD 7-15

URD 7,15-14,30
svaki dan

 

BREZNIČKI HUM
Breznički Hum 4

1. Breznički Hum
2. Visoko
3. Bisag

tel  042/618-228
fax 042/618-073

e-mail:
munm@uduvz.hr

RD 7-15
URD 7,15-14,30
Sri i pet

VŽD. TOPLICE
M. Tita 8

1. Vžd. Toplice

tel
042/633-215
fax
042/633-223

e-mail:
munm@uduvz.hr

RD 7-15
URD 7,15-14,30
ut i čet

 

HR informacije Europske Komisije o korištenju višejezičnih obrazaca ( rodni list, smrtni list, vjenčani list, potvrda o slobodnom bračnom statusu, potvrda o životnom partnerstvu)

Obrasci u DOC i PDF formatu (kliknite desnom tipkom miša na sliku i izaberite 'Save target as')

OBRASCI ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ISPRAVA
- Obrazac 1 - Zahtjev za izdavanje isprave iz matice rođenih    
- Obrazac 2 - Zahtjev za izdavanje isprave iz matice vjenčanih    
- Obrazac 3 - Zahtjev za izdavanje isprave iz matice umrlih    
- Obrazac 4 - Zahtjev za izdavanje domovnice    
- Obrazac 5 - Zahtjev za upis u maticu    
- Obrazac 6 - Zahtjev za ispravak    
- Obrazac 7 - Zahtjev za upis u mticu rođenih    
- Obrazac 8 - Zahtjev za životno partnerstvo    
- Zahtjev za promjenu osobnog imena    
- Zahtjev za promjenu osobnog imena maloljetnog djeteta    
Obrasce Ministarstva uprave u PDF formatu možete skinuti ovdje .

Odjel za besplatnu pravnu pomoć i nadzor

obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, poslove koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Ministarstva uprave, prava na pristup informacijama i zaštite na radu.


VODITELJ ODJELA:

GORDANA NOVOSEL dipl. iur.

tel. 042 - 394-106 fax. 042 - 211-722
E-mail: pravna1@uduvz.hr, bpp@uduvz.hr

KONTAKTI:

 

tel. 042 - 394-274 , E-mail: bpp@uduvz.hr

tel. 042-394-231, pravna@uduvz.hr, E-mail: upravna.inspekcija@uduvz.hr


   

 


Zahtjev za besplatnu pravnu pomoć

Obrazac izričite pisane suglasnosti

 

 

 

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove