REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Osobna stanja građana


Postupci rješavanja osobnih stanja gradana – upisi u državne matice ispravak ili dopuna temeljnog upisa u državnim maticama temeljem rješenja provode se temeljem i u skladu sa odredbama Zakona o državnim maticama ( “Narodne novine” broj 96/93 i 76/13).

Postupak promjene osobnog imena ( imena ili prezimena ) provodi se temeljem i u skladu sa odredbama Zakona o osobnom imenu ( “Narodne novine” broj 118/12 ).

Služba za opću upravu donosi rješenja temeljem kojih se vrši upis u državne matice (maticu rođenih, umrlih i vjenčanih) u zakonski propisanim slučajevima i to:
1. upisi po rješenju radi prekoračenja zakonskog roka određenog za prijavu činjenice rođenja ili smrti ( članak 27. Zakona )
2. upisi u maticu rođenih radi nepostojanja isprave iz inozemstva ( članak 40. stavak 2. Zakona )
3. rješenje o ispravcima u državnim maticama (članak 39. )
4. rješenja o dopuni temeljnog upisa u kojima zbog više sile ili drugih razloga pojedine činjenice i podaci koji nisu mogli biti upisani u državne matice u zakonskom roku (članak 36. Zakona )
5. rješenje o odobrenju prijenosa upisa ( članak 49. )
6. rješenja o upisu činjenice rođenja i smrti na temelju potvrda drugih državnih tijela (članak 50. Zakona )
7. rješenje o promjeni osobnog imena – promjena imena ili prezimena, promjena prezimena nakon razvoda braka i promjena osobnog imena maloljetnog djeteta (članak 5.Zakona o osobnom imenu ).

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove