REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Registar birača


Vodenje popisa birača provodi se u skladu sa odredbama Zakona o Registru birača (“Narodne novine” broj 144/12, 105/15), a na temelju podataka iz evidencije o hrvatskom državljanstvu i prebivalištu ( prijave i odjave prebivališta osoba koje su navršile 18 godina života), drugih javnih isprava ili drugih vjerodostojnih dokaza ( obavijesti matičnih ureda o osobama koje su navršile 18 godina života, obavijesti o smrti osoba starijih od 18 godina i obavijesti o promjeni prezimena pri sklapanju braka), te se obavljaju poslovi:

• vođenje Registra birača,
• obavljanje svih radnji vezanih na registar birača uz provedbu izbora.
• poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda.
©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove