REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Poslovi


U domeni Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji nalazi se veći broj poslova koji su nabrojeni ispod. Detaljnije informacije o poslovima Ureda možete dobiti preko popisa ispod ovog teksta ili iz glavnog izbornika.

1. Predstavke i prijedlozi građana
2. Osobna stanja građana
3. Registracija udruga
4. Registar birača
5. Izdavanje dvojezičnih potvrda
6. Evidencija kolektivnih ugovora i njihovih promjena
7. Ostvarivanje prava po zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
8. Područje prosvjete, predškolskog odgoja i naobrazbe
9. Područje zdrastvene zaštite i socijalne skrbi
10. Inspekcijski nadzor
11. Poslove planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potreb Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, opće, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove
12. Antikurupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Ministarstva uprave.
13. Odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći
14. Rješavanje žalbi protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora

 

 

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove