REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Predstavke i prijedlozi građana


Prema odredbi članka 89. Zakona o sustavu državne uprave (“Narodne novine” broj 75/93.,48(99.,15/00.,127/00.,59/01. i ) građani i pravne osobe mogu predstojniku Ureda državne uprave podnijeti prigovor ili pritužbu na rad i nepravilan odnos službenika Ureda prilikom ostvarivanja svojih prava i interesa. Prigovor ili pritužba na rad podnosi se pismenim putem, vlastoručno potpisana, s priloženim i predloženim dokazima, s time da se ista može podnijeti putem pošte, neposredno odlaganjem u kutiju za pritužbe ili se ista može izjaviti na zapisnik pri ovoj Službi. Sukladno odredbi članka 90. navedenog Zakona predstojnik Ureda dužan je građaninu ili pravnoj osobi dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora odnosno pritužbe na rad službenika. Temeljem točke 1. stavka 1. članka 7. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 116/00., 163/03 i 17/04. ) podnositelj predstavke odnosno pritužbe oslobođen je od plaćanja upravnih pristojbi na spise i radnje u ovom postupku.


©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove