REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Područje zdravstvene zaštite i socijalne politike


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA


Temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/13. i 137/13.) te Pravilnika o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi (Narodne novine, broj 39/02.), zdravstveno neosigurana osoba koja pravo na zdravstvenu zaštitu ne može ostvariti po drugoj osnovi može pokrenuti postupak za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.


OBRAZAC:

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu

 

SOCIJALNA POLITIKA, POLITIKA ZA DJECU I OBITELJ

HUMANITARNA POMOĆ

POVLAŠTENI PRIJEVOZ ŽELJEZNICOM I BRODOM INVALIDNE OSOBE
Prema odredbama Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (Narodne novine, broj 97/00. i 101/00.) invalidne osobe mogu ostvariti pravo na povlašteni prijevoz željeznicom ili brodom te besplatnu vožnju za pratitelja.
Pravo na izdavanje objave za povlašteni prijevoz invalidne osobe te besplatnu vožnju za pratitelja mogu ostvariti: slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom), tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, invalidna osoba čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.

povjerenstvo

 

 

 

 

 

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odsjek za informatičke i tehničke poslove