REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI


 

Poštovani korisnici,

 

temeljem Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19.) i Sporazuma o preuzimanju poslova Ureda državne uprave, Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji prestao je s radom 31. prosinca 2019. godine.

 

Svi poslovi koje je do tada obavljao ovaj Ured, osim poslova Upravne inspekcije i Sportske inspekcije te Nadzora zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (ti se poslovi i dalje obavljaju u sklopu središnjih tijela državne uprave) povjereni su upravnim odjelima Varaždinske županije od 1. siječnja 2020. godine.

Tražene informacije možete pronaći na internetskim stranicama Varaždinske županije.

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i pomoćno-tehničke poslove